Too Faced Wonderland

Hello! Today’s post will be dedicated to my most most favorite make-up brand – Too Faced. Years ago when the brand was not yet introduced on the Bulgarian market, a friend of mine gave me a Too Faced eyeshadow palette and this was the beginning of the end…

From that moment on, I fell in love so much with the quality, design (who wouldn’t?) and the endurance, that I never even thought about changing to another brand. Each season they are surprising us with new and new products, sets and even amazing gift sets, that it is impossible for one to resist. So far there hasn’t been a Too Faced product that has disappointed me and their products always justify the little bit higher price compared to its competitors. But let’s stop here with the compliments and just move into the candy world of Too Faced…

Здравей! Днешният пост е посветен на най-най-любимата ми марка за гримове – Too Faced. Преди години, когато все още не беше навлязла на българския пазар, една приятелка ми подари тяхна палитра за сенки и това беше началото на края…

От този момент нататък толкова се влюбих в качеството, вида (кой не би?) и издръжливостта, че не съм си и помисляла да ги заменя за друга марка. Всеки сезон ни изненадват с нови и нови попълнения, сетове и дори страхотни подаръчни комплекти, че човек няма как да им устои. Досега не е имало продукт на Too Faced, който да ме е разочаровал и винаги оправдават малко по-високата цена от тези на техните конкуренти. Но нека спрем до тук с хвалбите и просто се пренесем в бонбонения свят на Too Faced…

PinitIMG_1707 (2)

PinitIMG_1710 (2)

These are almost all products of the brand that I use. The only thing missing is my favorite mascara Better than Sex, but this is the most wonderful thing that ever came into my hands and that’s why it deserves a separate post…

Това са почти всички продукти, които използвам на марката. Липсва само любимата спирала Better than Sex, но тя е най-страхотното нещо, което е попадало в ръцете ми, затова определено заслужава отделен пост… J

 

Bonjour Soleil – Bronzers & Chocolate Soleil Bronzer

 

PinitIMG_1715 (2) IMG_1718 (2)

If you ever have the chance and see a similar set of the brand – do not hesitate and go ahead with its purchase! I’ve been using it from almost one year every single day and its definitely worth the higher price! The box contains 3 bronzers which are perfectly mixed and complete each other both in summer or winter, with the only difference being the quantity that’s been used. Sun Bunny, Chocolate Soleil, Snow Bunny and a lovely little brush are hidden in the box.

I didn’t take a picture of the box from inside because my first bronzer is towards its end, and that’s why I searched for it in real single box size – Chocolate Soleil. As you can see, the design of the brand’ products is so lovely that there is no chance for one to buy the product sometimes just because of it. The pigmentation is amazing and it even does a great job for the sculpturing of the face. The color is very matte and there are no shimmer, and that’s why the other two bronzers complete this miss.

Ако някога имате възможност и видите подобен сет от марката – не се колебайте и давайте смело с покупката! Ползвам го от почти година без почивен ден и определено си заслужава на пръв поглед високата цена! Кутията съдържа три бронзъра, които перфектно се допълват както лятото, така и през зимата, като разликата е в количеството, което се използва. Sun Bunny, Chocolate Soleil, Snow Bunny и прекрасна малка четка се крият вътре.

Не съм снимала как изглежда отвътре, тъй като първият бронзър е към края си, затова и веднага го потърсих в реален размер и в единична бройка – Chocolate Soleil. Както виждате, опаковките на марката са с толкова красива изработка, че няма как да не му се прииска на човек да я купи понякога и само заради нея. Пигментацията е страхотна и дори върши страхотна работа за скулптуриране на лицето. Цветът е доста матов и няма бляскави частици, затова пък другите два бронзъра допълват този пропуск.

Chocolate Bar – Сенки за очи

PinitIMG_1736 (2) IMG_1753 (2) IMG_1791 (2)

Chocolate, chocolate..hmm. Isn’t this the most delicious thing you’ve ever seen? And what if I tell you that it also contains real cocoa and it smells like real chocolate…? Yes, that’s the most beautiful, comfortable, handy and my favorite palette for eyeshadows. The colors which contains are great as well for everyday make-up and for heavier one too. As you can see from the picture with most kinds, the pigmentation is great mostly because of the base for eyeshadows of the brand which is capable of miracles. It can be worn separately because there is a slight shine and for light make-up is enough.

Chocolate, chocolate…хмм. Дали това не е най-сладкото нещо, което сте виждали? А ако ви кажа, че и съдържа истинско какао и мирише на истински шоколад…? Да, това е най-красивата, удобна, практична и моя любима палитра за сенки. Цветовете, които съдържа са страхотни както за ежедневен грим, така и за по-тежък. Както се вижда от снимката с повечето видове, пигментацията е страхотна, най-вече и заради базата за сенки на марката, която прави чудеса. Тя може да се носи и отделно, тъй като има лек блясък и за лек грим е достатъчна.

Bulletproof Brows – Universal Taupe

 

PinitIMG_1728 (2)

For this product I was very unsecure. The product is very promising – easy usage, endurance, color saturation, etc. Yes, all of this is here, but nowhere except in the thousands blogs and online shops reviews, it says that it’s so fast drying. Only a week or two after the purchase the content became so hard that it can barely be used. I don’t know if I am doing something wrong, but obviously the problem is not in me. The product is great, the color too, but with this not so small warning, I don’t know if I would purchase it again. If someone knows how to “raise” it so not to come into this condition, I will be happy to hear. And still the name only remembers of the thought – I’m bulletproof, nothing to lose…so nothing hurts trying and I don’t regret buying it after all.

За този продукт имах големи колебания. Продуктът обещава много – лесно нанасяне, издръжливост, наситеност на цвета и т.н. Да, всичко това е налице, но никъде, освен в хилядите блогове и ревюта по сайтовете за покупки, не пише, че е толкова бързо съхнещ. Още седмица-две след покупката, съдържанието стана толкова твърдо, че едва се използва. Не знам, дали аз правя нещо грешно, но явно не е в мен проблемът. Продуктът е страхотен, цветът също, но с тази не малка забележка, не знам дали бих повторила. Ако някой знае, как се „отглежда“, за да не се стига до това състояние, ще се радвам да сподели. И все пак името само навява на мисълта – I’m bulletproof, nothing to lose… затова от опит глава не боли и не съжалявам, че все пак го изпробвах.

And what about you – do you have any favorite products of Too Faced?

А вие имате ли любими продукти на Too Faced?

Follow my blog with Bloglovin

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Comments
  • Irene
    February 9, 2016

    The post is so inspiring!

    theprintedsea.blogspot.com