Dream big, little one

Over the years, autumn is increasingly becoming “my season”. In some strange and melancholic way, it brings me a calm mood, more inspiration and, above all, the so called “hygge”. I like walking around the pale palette of beautiful earth tones, slowing down the pace and just reloading my thoughts. I don’t know about you, but for me the autumn is an extraordinary glamour of warmth, tranquility and sparkle. As I have a little fluffy happiness in my house, I’m becoming more and more happy to enjoy nature – before my daily routine was running fast, sleeping to the last possible minute and everything was one eternal rush. Now I have learned to get up early, give the little king Charley more time, drink my coffee for more than 2 minutes and start my day with a smile. I have always been the opposite of the morning person, but I realized that an hour earlier is giving me more energy and a desire to meet all the daily challenges!

 

Pinitfall_3 fall_1 fall

 

All this gives me also more time to choose the daily outfit that in the past looked like this: if it is clean and it should not be ironed, this is it. Now I spend at least 5-10 minutes and then the whole day passes much better with a whole different mood! When your job is at a desk from 9 to 6, the small details make you feel more fulfilled. This autumn, for the first time, I bet on earth tones like beige, yellow, brown. I thought they were not my color, but I definitely fell in love with them and this lovely sweater I happened to find at H&M. Let’s not forget the mandatory accessory: the black hat that changes the entire radiance of the clothing selection. Here’s my magical autumn escape in the urban jungle:


С годините есента започва все повече да става “моят сезон”. По някакъв странен и меланхоличен начин тя ми носи добро настроение, повече вдъхновение и най-вече домашен уют. Харесва ми да се разхождам из пъстрата палитра от красиви земни тонове, да забавя темпото и просто да презаредя мислите си. Не знам за вас, но за мен есента е едно изключително обаяние от топлота, спокойстиe и блясък. От както имам едно малко пухкаво щастие в къщата си успявам все по-често да се наслаждавам на природата – преди това ежедневието минаваше на бързи обороти, спане до последната възможна минута и вечно бързане. Сега се научих да ставам по-рано, да отдам време на малкия Чарли, да изпия кафето си за повече от 2 минути и да започна деня си с усмивка. Винаги съм била пълната противоположност на morning person, но осъзнах, че един час по-ранно ставане ми дава повече енергия и желание да посрещна всички дневни предизвикателства!

Всичко това ми дава и повече време за избор на дневния аутфит, който преди се състоеше от: щом е чисто и не трябва да се глади, значи това ще е. Сега отделям поне 5-10 минути и след това целият ден минава с много по-различно настроение! Когато работата ти е на бюро от 9 до 6, малките детайли за от голямо значение човек да се чувства по-пълноценен. Тази есен за пръв път залагам на земните тонове като бежово, жълто, кафяво. Смятах, че не са моят цвят, но определено се влюбих в тях и този прекрасен пуловер, който по случайност намерих в H&M. Да не забравяме и задължителният аксесоар: шапката, която променя цялото излъчване на подбора от дрехи. А това е моето вълшебно есенно бягство в градската джунгла:

Pinitfall fashion

Pinitfall fashion

Pinitfall

Pinitfall fashion

Pullover/Пуловер: H&M

Scarf/Шал: ZARA

Bag/Чанта: ZARA

Hat/Шапка: Stradivarius

Shoes/Обувки: ZARA

What do you think?

Your email address will not be published.

No Comments Yet.